26 січня 2022

Майстер виробничої дільниці (BMW)

Основні обов’язки:
 контроль за процесами, монтажем та послідовністю перебігу процесів загалом;
 організація робочого процесу,ведення поточної документації;
 перевірка інструментів та обладнання відносно їх технічного стану та
укомплектованості;
 прийняття мір у випадку виявлення помилок або певних відхилень;
 забезпечення передачі інформації про помилки на лінію та прийняття заходів;
 інформування працівників про проблеми та ризики, які можуть виникнути при
недотриманні норм якості;
 співпраця при аналізі помилок та процесі їх усунення;
 навчання та контроль технічних змін;
 перевірка та забезпечення кваліфікації його працівників;
 підтримка працівників;
 забезпечення кількості працівників з навичками роботи на різних робочих місцях в
кількості необхідній для його ділянки;
 дотримання трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку,
вимог охорони праці, екологічної та протипожежної безпеки, особистої гігієни,
промислової санітарії, медичної етики.

Наші очікування від кандидата:
 лідерські якості;
 організаторські здібності;
 стресостійкість;
 комунікативні навички;
 впевнений користувач ПК;
 досвід роботи в компанії від 3 місяців.